شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پارکی و صنایع وابسته گل و گیاه صبح امروز شنبه 15 اردیبهشت ماه با حضور محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران و سمیع‌الله حسینی مکارم سرپرست شهرداری تهران در بوستان گفتگو افتتاح شد.

وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان: شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پارکی و صنایع وابسته گل و گیاه صبح امروز شنبه 15 اردیبهشت ماه با حضور محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران و سمیع‌الله حسینی مکارم سرپرست شهرداری تهران در بوستان گفتگو افتتاح شد.

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه