205تن به دلیل سوختگی در تهران فوت کردند

تهران-ایرنا-اداره کل پزشکی قاننی استان تهران اعلام کرد : طی سال گذشته، 205تن به دلیل سوختگی در استان تهران فوت کردند و به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شدند.

205تن به دلیل سوختگی در تهران فوت کردند

به گزارش ایرنا از اعلام روز شنبه اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، این در حالی است که در مدت مشابه سال 95 شماذ فوت های ناشی از سوختگی 251 مورد بوده است که این رقم کاهش 18 درصدی را در سال 96 نشان می دهد.

براساس این گزارش از کل فوت شدگان بر اثر سوختگی در 12ماهه سال گذشته 152 تن مرد و 53 تن زن بودند و در اسفند ماه96 نیز تعداد موارد فوت ناشی از سوختگی 15تن بود.

در سال 1395 شمار فوت شده ها به دلیل سوختگی در کشور شامل یک هزار و 736 تن بود که 721 تن از آنها زن و یک هزار و 15 تن مرد بودند.

در سال 1394 نیز شمار فوت شدگان یک هزار و 721 تن به دلیل سوختگی در کل کشور بود که 776 تن زن و 944 تن مرد بودند.