جسد گردشگر مفقود شده در کویر مرنجاب پس از یک ماه پیدا شد

رئیس اداره میراث فرهنگی آران و بیدگل گفت: جسد گردشگر مفقود شده در کویر مرنجاب پس از یک ماه پیدا شد.

مجید نوری در این خصوص اظهار داشت: جسد این گردشگر توسط چند نفر از ساربانان در حوالی پالایشگاه قم پیدا و توسط تعدادی از راهنمایان محلی شناسایی شد.

گفتنی است حدود یک ماه قبل سه، گردشگر در کویر مرنجاب مفقود شدند که پس از جستجو ها دو نفر پیدا و یک نفر مفقود شده پیدا نشده بود.

مهر