زمین لرزه ۵ ریشتری پادنای سمیرم را لرزاند

اصفهان - صبح امروز زمین لرزه ۵ ریشتری پادنای سمیرم را لرزاند.

صبح امروز زلزله ای به قدرت ۵.۲ ریشتر پادنای سمیرم را لرزاند.

این زمین لرزه در سی سخت یاسوج نیز رخ داده است که به نظر می رسد تاکنون خسارت جانی نداشته است.

به گزارش مهر، زمان وقوع این زمین لرزه ۸ و ۳۸ دقیقه ثبت شده است و نیروهای امدادی در این منطقه به حالت آماده باش به سر می برند.