درخواست نجفی از آژانس: به اسرائیل برای پیوستن به NPT فشار بیاورید

نجفی در نشست کمیته مقدماتی کنفرانس از اعضا خواست که در کنفرانس بازنگری ۲۰۲۰ بر اجرای قطعنامه ۱۹۹۵ تاکید کنند و جهت تحقق هدف خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای گام‌های عملی بردارند و بر رژیم اسرائیل فشار وارد کنند تا بدون قید و شرط به NPT بپیوندد و به طور کامل هرگونه همکاری هسته‌ای با رژیم صهیونیستی را ممنوع کنند.

خبرگزاری ایلنا: سفیر و نماینده دائن ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد: برنامه تسلیحات هسته‌ای رژیم صهیونیستی و تأسیسات مخفیانه آن مانع اصلی تحقق ایده خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای است.

دومین هفته از نشست کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترس سلاح‌های هسته‌ای جهت بررسی وضعیت اجرای معاهده در ژنو در حال برگزاری است.

رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این نشست گفت: معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به این شرط در کنفرانس بازنگری ۱۹۹۵ به صورت نامحدود تمدید شد که بر اساس قطعنامه ۱۹۹۵ رژیم اسرائیل به NPT پیوسته و منطقه خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای ایجاد شود.

وی افزود: بعد از گذشت ۲۳ سال نه تنها هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است بلکه دیگر مصوبات کنفرانس‌های بازنگری ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ در این زمینه که ناشی از تداوم نگرانی جامعه جهانی از خطر برنامه تسلیحات هسته‌ای و تأسیسات خارج از پادمان این رژیم برای منطقه و رژیم عدم اشاعه هستند، نادیده گرفته شده‌اند.

سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس ضمن انتقاد از کشورهای امین معاهده که متعهد به اجرای قطعنامه ۱۹۹۵ جهت وادار کردن رژیم اسرائیل برای پیوستن به NPT و قرار دادن تاسیسات هسته‌ای‌ آن تحت نظام پادمان آژانس هستند، اظهار داشت: اجرای این قطعنامه را مسئولیت همه کشورهای عضو معاهده دانسته‌اید.

نجفی از جامعه جهانی درخواست کرد تا مسئولیت خود در این زمینه را طبق قطعنامه ۱۹۹۵ و مصوبات کنفرانس‌های بازنگری ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ انجام دهد و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران طبق سیاست اصولی خود همواره حامی تشکیل منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای بوده و از کلیه ابتکارها جهت تحقق این هدف حمایت کرده است.

وی در این نشست از اعضا خواست که در کنفرانس بازنگری ۲۰۲۰ بر اجرای قطعنامه ۱۹۹۵ تاکید کنند و جهت تحقق هدف خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای گام‌های عملی بردارند و بر رژیم اسرائیل فشار وارد کنند تا بدون قید و شرط به NPT بپیوندد و به طور کامل هرگونه همکاری هسته‌ای با رژیم صهیونیستی را ممنوع کنند.

بنا بر این گزارش، براساس مصوبه کنفرانس بازنگری ۲۰۱۰ NPT که با اجماع کلیه کشورهای عضو معاهده تصویب شد، از دبیرکل سازمان ملل متحد و سه کشور انگلیس، آمریکا و روسیه به عنوان امنای معاهده خواسته شده بود تا در سال ۲۰۱۲ کنفرانسی برای اجرای قطعنامه ۱۹۹۵ و پیشبرد ایده خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای برگزار کند که آمریکا با حمایت کورکورانه از رژیم اسرائیل مانع تشکیل آن شد و از اجرای مصوبه ۲۰۱۰ جلوگیری کرد.