(تصاویر) آتش‌سوزی یک رستوران در بازار تهران

آتش سوزی پشت بام یک رستوران در بازار تهران با تلاش آتش نشانان مهار و از سرایت شعله‌های آتش به اطراف جلوگیری شد.

آتش سوزی پشت بام یک رستوران در بازار تهران با تلاش آتش نشانان مهار و از سرایت شعله‌های آتش به اطراف جلوگیری شد.

در قسمت پشت بام یک رستوران در بازار تهران، یک انبار به مساحت ۴۰ مترمربع مملو از ظروف آشپزخانه و وسایل پخت و پز، دچار آتش سوزی شده و دود بسیار غلیظی به داخل محوطه رستوران سرایت کرده بود.

عکاس: مصطفی رودکی/میزان

(تصاویر) آتش‌سوزی یک رستوران در بازار تهران
(تصاویر) آتش‌سوزی یک رستوران در بازار تهران
(تصاویر) آتش‌سوزی یک رستوران در بازار تهران
(تصاویر) آتش‌سوزی یک رستوران در بازار تهران
(تصاویر) آتش‌سوزی یک رستوران در بازار تهران
(تصاویر) آتش‌سوزی یک رستوران در بازار تهران
(تصاویر) آتش‌سوزی یک رستوران در بازار تهران
(تصاویر) آتش‌سوزی یک رستوران در بازار تهران
(تصاویر) آتش‌سوزی یک رستوران در بازار تهران
(تصاویر) آتش‌سوزی یک رستوران در بازار تهران
(تصاویر) آتش‌سوزی یک رستوران در بازار تهران
(تصاویر) آتش‌سوزی یک رستوران در بازار تهران
(تصاویر) آتش‌سوزی یک رستوران در بازار تهران
(تصاویر) آتش‌سوزی یک رستوران در بازار تهران
(تصاویر) آتش‌سوزی یک رستوران در بازار تهران
(تصاویر) آتش‌سوزی یک رستوران در بازار تهران
(تصاویر) آتش‌سوزی یک رستوران در بازار تهران
(تصاویر) آتش‌سوزی یک رستوران در بازار تهران
(تصاویر) آتش‌سوزی یک رستوران در بازار تهران
(تصاویر) آتش‌سوزی یک رستوران در بازار تهران