(تصاویر) دومین قربانی اسیدپاشی یک ماه اخیر تبریز

مریم قربانی یک اختلاف خانوادگی قرار گرفته و توسط شوهرش با اسید سوزانده می‌شود؛ دست‎ها، سر و صورت وی به شدت سوخته اما به شکل معجزه‎آسایی به چشمانش آسیب نرسیده است!

«مریم» قربانی یک اختلاف خانوادگی قرار گرفته و توسط شوهرش با اسید سوزانده می‌شود؛ دست‎ها، سر و صورت وی به شدت سوخته اما به شکل معجزه‎آسایی به چشمانش آسیب نرسیده است!

«مریم» قربانی یک اختلاف خانوادگی قرار گرفته و توسط شوهرش با اسید سوزانده می‌شود؛ دست‎ها، سر و صورت وی به شدت سوخته اما به شکل معجزه‎آسایی به چشمانش آسیب نرسیده است!

این دومین حادثه «اسیدپاشی» طی یک ماهه گذشته در شهر تبریز است!

پس از مطرح شدن ماجرای این حادثه دیده در «پویش نذر مهربانی» اقدامات درمانی برای مریم آغاز و با تلاش پزشکان این پویش، تمام هماهنگی‌ها برای انتقال این قربانی اسیدپاشی به تهران انجام و برای ادامه درمان به یکی از بیمارستان‌های تخصصی تهران منتقل شد.

عکاس: محمد حسین ولایتی/فارس

(تصاویر) دومین قربانی اسیدپاشی یک ماه اخیر تبریز
(تصاویر) دومین قربانی اسیدپاشی یک ماه اخیر تبریز
(تصاویر) دومین قربانی اسیدپاشی یک ماه اخیر تبریز
(تصاویر) دومین قربانی اسیدپاشی یک ماه اخیر تبریز
(تصاویر) دومین قربانی اسیدپاشی یک ماه اخیر تبریز
(تصاویر) دومین قربانی اسیدپاشی یک ماه اخیر تبریز
(تصاویر) دومین قربانی اسیدپاشی یک ماه اخیر تبریز
(تصاویر) دومین قربانی اسیدپاشی یک ماه اخیر تبریز
(تصاویر) دومین قربانی اسیدپاشی یک ماه اخیر تبریز
(تصاویر) دومین قربانی اسیدپاشی یک ماه اخیر تبریز
(تصاویر) دومین قربانی اسیدپاشی یک ماه اخیر تبریز
(تصاویر) دومین قربانی اسیدپاشی یک ماه اخیر تبریز
(تصاویر) دومین قربانی اسیدپاشی یک ماه اخیر تبریز
(تصاویر) دومین قربانی اسیدپاشی یک ماه اخیر تبریز
(تصاویر) دومین قربانی اسیدپاشی یک ماه اخیر تبریز
(تصاویر) دومین قربانی اسیدپاشی یک ماه اخیر تبریز
(تصاویر) دومین قربانی اسیدپاشی یک ماه اخیر تبریز
(تصاویر) دومین قربانی اسیدپاشی یک ماه اخیر تبریز
(تصاویر) دومین قربانی اسیدپاشی یک ماه اخیر تبریز