خودکشی مردی در اهواز بعد از به آتش‌کشیدن همسرش

صبح امروز در منطقه پل سیاه اهواز یک زن بر اثر آتش سوزی داخل خودرو و یک مرد به علت شلیک تیر به خودش، فوت کردند.

صبح امروز در اهواز مردی بعد از آتش زدن همسرش به زندگی خود پایان داد.

به گزارش ایلنا، صبح امروز در منطقه پل سیاه اهواز یک زن بر اثر آتش سوزی داخل خودرو و یک مرد به علت شلیک تیر به خودش، فوت کردند.

براساس این گزارش در این حادثه مرد ابتدا همسر خود را در یک دستگاه خودروی پراید قرار داد و بعد از آتش زدن و اطمینان از مرگ وی، با شلیک گلوله به زندگی خود نیز خاتمه داد