حمله افراد مسلح به کلیسایی در نیجریه / ۱۶ تن کشته شدند

پلیس نیجریه گفت که در حمله گله داران مسلح از قبیله فولانی به کلیسایی در یک روستا واقع در ایالت بنوئه در مرکز نیجریه 16 نفر از جمله دو کشیش کشته شدند. در چند ماه گذشته صدها نفر در درگیری میان گله داران و مزرعه داران در مرکز نیجریه که ناشی از اختلافات بر سر مزارع و مراتع است، کشته شده اند.

حمله افراد مسلح به کلیسایی در نیجریه / ۱۶ تن کشته شدند

افراد مسلح با حمله به کلیسایی در یکی از ایالت های مرکزی نیجریه 16 تن را کشتند.

به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، پلیس نیجریه گفت که در حمله گله داران مسلح از قبیله فولانی به کلیسایی در یک روستا واقع در ایالت بنوئه در مرکز نیجریه 16 نفر از جمله دو کشیش کشته شدند.

در چند ماه گذشته صدها نفر در درگیری میان گله داران و مزرعه داران در مرکز نیجریه که ناشی از اختلافات بر سر مزارع و مراتع است، کشته شده اند.

منتقدان، محمد بخاری رئیس جمهوری 75 ساله که از قبیله فولانی است را متهم به ناتوانی در سرکوب شورشیان قبیله خود می کنند، اما دولت بخاری این اتهام را رد کرده است.

گله داران مسلمان بیشتر از قبیله فولانی بوده اما قبیله هایی که مزرعه داری می کنند مسیحی هستند. با این حال درگیری های مسلحانه از سوی هر دو گروه صورت می گیرد.

درگیری های قومی در نیجریه در حالی است که این کشور با افراط گرایی دینی نیز دست به گریبان است. نبرد 9 ساله بوکوحرام برای برقراری حکومتی تندرو در شمال شرقی نیجریه، تاکنون به کشته شدن دستکم 20 هزار نفر و بی خانمانی بیش از دو میلیون تن منجر شده است.