بازداشت قاتل پارک ارم پس از 5سال

رسیدگی به پرونده قتل در پارک ارم بالاخره با دستگیری متهم اصلی پرونده به جریان افتاد.

به گزارش فارس، رسیدگی به این پرونده از روز 12 مهر ماه سال 92 و در جریان یک فقره نزاع مرگبار آغاز شد.

در این نزاع ابتدا مقتول و دوستانش در صف سوار شدن به وسیله بازی ایستاده بودند که با چند نفر دیگر که آنها نیز می خواستند وارد صف شوند درگیر می شوند اما درگیری شدت می گیرد و مقتول و دوستانش پیروز این درگیری می شوند.

این تمام ماجرا نبود و این بار طرف بازنده دعوا با چماق و چوب به صحنه جنایت باز می گردد و دعوا از سر گرفته می شود تا اینکه قاتل که به همراه همسر خود در صف ایستاده بود اوضاع را وحشتناک می بیند و تصمیم به خاتمه دادن به این ماجرا می گیرد که در این میان قاتل با چاقو مقتول را می کشد و از صحنه جنایت متواری می شود.

قاتل بالاخره بعد از گذشت نزدیک به پنج سال بازداشت شد و امروز صبح به دادسرای جنایی تهران آورده شد.

او که در برابر بازپرس مرادی از شعبه دوم دادسرای جنایی تهران قرار گرفته بود گفت: آن روز وقتی دعوا شدت گرفت به علت اینکه همسرم و فرزندم در صف بودند تصمیم گرفتم اوضاع را آرام کنم و یکدفعه دوست مقتول به من فحاشی کرد و با چاقو به سمت من حمله ور شد.

وی در زمینه ارتکاب به جنایت نیز توضیح داد:‌ وقتی دیدم چاقو در دستان اوست سریعا با یک حرکت رزمی چاقو را از دستش درآوردم چراکه رزمی کار هستم و وقتی مقتول برای هواخواهی از دوستش وارد معرکه شد یکباره با ضربه چاقویی که در دستانم بود از پای درآمد و من متوجه نشدم که چه طور او از پای درآمد.

در انتها این متهم 29 ساله برای تکمیل تحقیقات در اختیار ماموران اداره دهم آگاهی پایتخت قرار گرفت.

گفتنی است این متهم بعد از این همه مدت در منزلش در خیابان قزوین تهران بازداشت شده است.

گزارش مشکل
مقتولقاتل