زیباکلام به روحانی: روزه‌ی سکوتت را بشکن

صادق زیباکلام استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی نسبت به وضعیت کشور و عملکرد حسن روحانی انتقاد کرد.

برترین ها: صادق زیباکلام استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی نسبت به وضعیت کشور و عملکرد حسن روحانی انتقاد کرد.

زیباکلام به روحانی: روزه‌ی سکوتت را بشکن