(تصاویر) آلودگی هوای سنندج

آلودگی هوا که در شهرهای سنندج، سقز و قروه مستقرند، هوای استان کردستان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

هوای سنندج در وضعیت ناسالم قرار گرفت و پیش بینی می‌شود این وضعیت همچنان ادامه داشته باشد.

براساس داده‌های ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا که در شهرهای سنندج، سقز و قروه مستقرند، شاخص کیفیت هوای استان کردستان برای داده‌هایی با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

عکاس: فرشید اردلان/ایسنا

(تصاویر) آلودگی هوای سنندج
(تصاویر) آلودگی هوای سنندج
(تصاویر) آلودگی هوای سنندج
(تصاویر) آلودگی هوای سنندج
(تصاویر) آلودگی هوای سنندج
(تصاویر) آلودگی هوای سنندج
(تصاویر) آلودگی هوای سنندج
(تصاویر) آلودگی هوای سنندج
(تصاویر) آلودگی هوای سنندج
(تصاویر) آلودگی هوای سنندج
(تصاویر) آلودگی هوای سنندج
(تصاویر) آلودگی هوای سنندج
(تصاویر) آلودگی هوای سنندج
(تصاویر) آلودگی هوای سنندج
(تصاویر) آلودگی هوای سنندج
(تصاویر) آلودگی هوای سنندج
(تصاویر) آلودگی هوای سنندج