مسمومیت 3 دانشجو به دلیل استفاده از سم به‌جای نمک

بنا بر اعلام اورژانس کشور، در خوابگاه دانشکده فنی کشاورزی شهرستان سنندج در ساعت ۲/۴۰ دقیقه بامداد امروز سه دانشجو مسموم شدند.

استفاده از سم به جای نمک ۳ دانشجو را راهی بیمارستان کرد.

به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام اورژانس کشور، در خوابگاه دانشکده فنی کشاورزی شهرستان سنندج در ساعت ۲/۴۰ دقیقه بامداد امروز سه دانشجو مسموم شدند.

علت مسمومیت استفاده این سه دانشجو از سم مورچه به جای نمک بوده است.

اسامی مسمومین به شرح زیر است:

شکیلا علیمرادی۱۹ ساله

یسری عزیزی۲۰ ساله

زهرا شهلایی۱۷ساله

مسمومیت 3 دانشجو به دلیل استفاده از سم به‌جای نمک
مسمومیت 3 دانشجو به دلیل استفاده از سم به‌جای نمک