خودکشی یک خانم جوان در تونل توحید

یک خانم جوان عصر امروز ابتدای تونل توحید اقدام به خودکشی کرد.

ساعت 16 امروز یک دختر جوان در بزرگراه نواب ابتدای ورودی تونل توحید اقدام به خودکشی کرده است.

این خانم جوان پس از سقوط توسط اورژانس به بیمارستان امام خمینی منتقل شد.

ایلنا