چک افسری مامور پلیس راه سیستان و بلوچستان دردسر ساز شد! (+ عکس)

مامورضارب موقتاً از کار تعلیق و بمنظور رسیدگی به موضوع دراختیار بازرسی قرارگرفت آنچه مسلم است اقدام مامور غیرقانونی و به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد

مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان در خصوص سیلی زدن مامور پلیس توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش رکنا، مرکزاطلاع رسانی پلیس Policeسیستان و بلوچستان اعلام کرد: مامورضارب موقتاً از کار تعلیق و بمنظور رسیدگی به موضوع دراختیار بازرسی قرارگرفت آنچه مسلم است اقدام مامور غیرقانونی و به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد لیکن اصل ماجرا اینگونه بوده است:

چک افسری مامور پلیس راه سیستان و بلوچستان دردسر ساز شد! (+ عکس)

راننده کامیون که فردی افغانی است پس از درخواست پلیس برای ارائه مدارک هویتی؛ به همراه برگه ای مبلغ سی هزارتومان (۳عدداسکناس ده هزارتومنی) به مامور می دهد که مامورقصد بردن اوبه پاسگاه و پرونده کردن این اقدام می نماید وبا اشاره به لباس ودرجه اش مبنی براینکه به پلیس رشوه می دهی !؟ متاسفانه درسایه مشاجره زبانی بین دوطرف؛ اقدام به سیلی زدن می‌کند.

چک افسری مامور پلیس راه سیستان و بلوچستان دردسر ساز شد! (+ عکس)
چک افسری مامور پلیس راه سیستان و بلوچستان دردسر ساز شد! (+ عکس)
چک افسری مامور پلیس راه سیستان و بلوچستان دردسر ساز شد! (+ عکس)