(تصاویر) معلق زدن پژو ۲۰۷ در بزرگراه همت

امروز یک دستگاه پژو 207 در مسیر غرب به شرق بزرگراه همت، به دلیل نامعلومی از مسیر اصلی منحرف شد و پس از واژگونی در فضای سبز بین دو مسیر بزرگراه متوقف شد.

ساعت 00:54 بامداد امروز چهارشنبه یک دستگاه پژو 207 در مسیر غرب به شرق بزرگراه همت، قبل از بزرگراه اشرفی اصفهانی در هنگام حرکت به دلیل نامعلومی از مسیر اصلی منحرف شد و پس از واژگونی و شکافتن گاردریل، در فضای سبز بین دو مسیر بزرگراه متوقف شد. راننده جوان پژو بر اثر این حادثه دچار مصدومیت شد.

(تصاویر) معلق زدن پژو ۲۰۷ در بزرگراه همت
(تصاویر) معلق زدن پژو ۲۰۷ در بزرگراه همت
(تصاویر) معلق زدن پژو ۲۰۷ در بزرگراه همت
(تصاویر) معلق زدن پژو ۲۰۷ در بزرگراه همت
(تصاویر) معلق زدن پژو ۲۰۷ در بزرگراه همت
(تصاویر) معلق زدن پژو ۲۰۷ در بزرگراه همت
(تصاویر) معلق زدن پژو ۲۰۷ در بزرگراه همت
(تصاویر) معلق زدن پژو ۲۰۷ در بزرگراه همت