رازگشایی از سرنوشت 14 زن و مرد در ارتفاعات هزار مسجد

۱۴کوهنورد که در ارتفاعات هزار مسجد خراسان رضوی مفقود شده بودند با کمک پلیس شهرستان چناران نجات یافتند.

سرهنگ اویسی، رئیس پلیس Policeچناران گفت: ۹ مرد و ۵ زن که برای کوهنوردی به ارتفاعات هزار مسجد رفته و در ۴۸ساعت گذشته گرفتار بارش برف و باران و گم شده بودند با تلاش ماموران انتظامی پاسگاه بقمچ نجات یافتند.

وی گفت: این افراد متاسفانه بدون داشتن تجهیزات و امکانات کافی به کوهنوردی رفته بودند که دچار چنین مشکلی شدند و خوشبختانه با کمک نیروهای انتظامی نجات یافتند.

رکنا