4 عضو یک خانواده در کردستان به رگبار بسته شدند

حوالی ساعت 6 صبح امروز مهاجمی مسلح با ورود به خانه ای در خیابان شهید رجایی در دیواندره 3 عضو یک خانواده ( 1 مرد و 2 زن ) را با اسلحه به قتل و 2 نفر دیگر که گفته میشود کودک هستند نیز بشدت مجروح که طی اعزام به بیمارستان یکی از مصدومان بدلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.

فردی مسلحی با ورود به خانه مسکونی در دیواندره 4 عضو یک خانواده را به رگبار مرگبار بست .

ایران نوشت: حوالی ساعت 6 صبح امروز مهاجمی مسلح با ورود به خانه ای در خیابان شهید رجایی در دیواندره 3 عضو یک خانواده ( 1 مرد و 2 زن ) را با اسلحه به قتل و 2 نفر دیگر که گفته میشود کودک هستند نیز بشدت مجروح که طی اعزام به بیمارستان یکی از مصدومان بدلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.

طبق گفته حاضران در محل ضارب بلافاصله پس از تیراندازی از محل متواری شده است. علت حادثه توسط عوامل انتظامی در دست بررسی است.

4 عضو یک خانواده در کردستان به رگبار بسته شدند
4 عضو یک خانواده در کردستان به رگبار بسته شدند
4 عضو یک خانواده در کردستان به رگبار بسته شدند