برخورد اتوبوس مسافربری با کوه در گردنه برفی حیران /عکس

لغزندگی جاده باعث انحراف اتوبوس از مسیر و برخورد با کوه در گردنه حیران شد. خوشبختانه در این حادثه به مسافران آسیبی نرسید.

برخورد اتوبوس مسافربری با کوه در گردنه برفی حیران /عکس
برخورد اتوبوس مسافربری با کوه در گردنه برفی حیران /عکس

منبع: مشرق