برخورد اتوبوس مسافربری با کوه در گردنه برفی حیران (عکس)

مشرق - لغزندگی جاده باعث انحراف اتوبوس از مسیر و برخورد با کوه در گردنه حیران شد. خوشبختانه در این حادثه به مسافران آسیبی نرسید.

برخورد اتوبوس مسافربری با کوه در گردنه برفی حیران (عکس)
برخورد اتوبوس مسافربری با کوه در گردنه برفی حیران (عکس)