کاریکاتور: آگهی جدید برای پیدا کردن مرتضوی!

در پی خبر جنجالی گم شدن سعید مرتضوی، خبرگزاری آنا این کارتون را منتشرکرده است.

کاریکاتور: آگهی جدید برای پیدا کردن مرتضوی!