(تصاویر) تصادف مرگبار جوان موتورسوار با قطار

روز گذشته تصادف یک جوان ۱۸ ساله‌ی موتورسوار با قطار در نزدیکی روستای ثدین شیبان اهواز خوزستان منجر به مرگ او شد.

(تصاویر) تصادف مرگبار جوان موتورسوار با قطار
(تصاویر) تصادف مرگبار جوان موتورسوار با قطار
(تصاویر) تصادف مرگبار جوان موتورسوار با قطار