سقوط زن میانسال روی ریل خط مترو راه آهن

ایرنا نوشت: هوشیاری عوامل انتظامی و امنیتی ایستگاه مترو راه آهن موجب شد تا یک خانم میانسال که در محوطه ریلی قرار داشت از مرگ حتمی نجات یابد.

حوالی ساعت 9 امروز خانمی میانسال که با عبور از خط ممنوعه وارد محوطه ریلی شده بود، با هوشیاری ماموران سکو، عوامل اتاق فرمان و پلیس مترو از مرگ حتمی نجات یافت.

در این حادثه عوامل ایستگاه با قطع برق مترو از ورود قطار به ایستگاه جلوگیری کردند و در نهایت با حضور مسئولان ایستگاه ، این خانم از محوطه ریلی خارج شد.

انگیزه و علت ورود این خانم به محوطه ریلی در دست بررسی کارشناسان نیروی انتظامی قرار دارد.