آزار و اذیت جنسی ۴۰ درصد دانشجویان انگلیس!

نتایج یک بررسی نشان می‌دهد که ۴۰ درصد دانشجویان در دانشگاه‌های بریتانیا آزار و اذیت و بدرفتاری جنسی را حداقل یک بار تجربه کرده‌اند.

بررسی‌های انجام شده توسط اتحادیه دانشجویان انگلیس حاکی است که از هر ۱۰ دانشجو ۴ نفر اعلام کرده اند که حداقل یک بار هدف آزار و اذیت و بدرفتاری جنسی قرار گرفته اند.

اتحادیه ملی دانشجویان انگلیس با انتشار گزارشی اعلام کرد: بدرفتاری و آزار و اذیت جنسی از سوی کارکنان دانشگاه‌ها یک راز آشکار بوده، ولی این مساله در خوابگاه‌های دانشجویی درانگلیس به به یک مساله حاشیه‌ای و بی اهمیت تبدیل شده است.

این نخستین گزارش در نوع خود به شمار می‌رود که از جمع آوری اطلاعات از گروه‌های مختلف شامل دانشجویان فعلی و سابق تنظیم شده است.

آزار و اذیت جنسی علیه دانشجویان در دانشگاه‌های انگلیس شامل الفاظ رکیک جنسی یا تجاوز جنسی در خوابگاه‌ها بوده است.

این گزارش نشان می‌دهد که از هر ۱۰ دانشجو ۴ نفر اعلام کرده اند که حداقل یک بار هدف آزار و اذیت و بدرفتاری جنسی قرار گرفته اند. ۵ درصد نیز گفته اند که افرادی را می‌شناسند که هدف آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند.

از هر ۸ دانشجوی فعلی در انگلیس نیز یک نفر گفته است که با یک کارمند دانشگاه تماسی داشته که از این تماس احساس ناخوشایندی داشته است. این آمار‌ها در بین زنان و دختران دو برابر بوده است به طوری که ۱۵.۶ درصد زنان رفتار‌ها و آزار و اذیت‌های جنسی را گزارش داده اند و این رقم در بین مردان به ۷ درصد رسیده است.

منبع: تسنیم