مزارع کلزا در گیلان +تصاویر

کارشناسان تغذیه معتقدند دانه روغنی کلزا به دلیل ترکیب مناسب اسیدهای چرب غیراشباع و درصد پایین اسیدهای چرب از باکیفیت‌ترین روغن‌های خوراکی است و نقش مهمی در بهبود تغذیه و سلامت جامعه دارد. 90درصد از نیاز روغن خوراکی کشور با واردات ۲میلیارد دلاری این محصول تأمین می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود مزایایی که کشت کلزا به همراه دارد هم‌زمانی برداشت این محصول با کشت برنج، پراکندگی سطح زیرکشت و بارندگی‌های شدید فصلی مهم‌ترین دلایل پایین بودن سطح زیرکشت این دانه روغنی در گیلان است.

کارشناسان تغذیه معتقدند دانه روغنی کلزا به دلیل ترکیب مناسب اسیدهای چرب غیراشباع و درصد پایین اسیدهای چرب از باکیفیت‌ترین روغن‌های خوراکی است و نقش مهمی در بهبود تغذیه و سلامت جامعه دارد. 90درصد از نیاز روغن خوراکی کشور با واردات ۲میلیارد دلاری این محصول تأمین می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود مزایایی که کشت کلزا به همراه دارد هم‌زمانی برداشت این محصول با کشت برنج، پراکندگی سطح زیرکشت و بارندگی‌های شدید فصلی مهم‌ترین دلایل پایین بودن سطح زیرکشت این دانه روغنی در گیلان است.

منبع : فارس

مزارع کلزا در گیلان +تصاویر
مزارع کلزا در گیلان +تصاویر
مزارع کلزا در گیلان +تصاویر
مزارع کلزا در گیلان +تصاویر
مزارع کلزا در گیلان +تصاویر
مزارع کلزا در گیلان +تصاویر
مزارع کلزا در گیلان +تصاویر
مزارع کلزا در گیلان +تصاویر
مزارع کلزا در گیلان +تصاویر
مزارع کلزا در گیلان +تصاویر
مزارع کلزا در گیلان +تصاویر
مزارع کلزا در گیلان +تصاویر