منجمد کردن جسد مادر به خاطر حقوق بازنشستگی!

پلیس هند مردی را به اتهام نگهداری از جسد مادرش در یک فریزر بزرگ به منظور دریافت و جمع‌آوری حقوق بازنشستگی او بازداشت کرده است. گزارش‌ها حاکیست که این زن سه سال قبل در سن ۸۱ سالگی فوت کرده است.

خبرگزاری ایسنا: پلیس هند مردی را به اتهام نگهداری از جسد مادرش در یک فریزر بزرگ به منظور دریافت و جمع‌آوری حقوق بازنشستگی او بازداشت کرده است. گزارش‌ها حاکیست که این زن سه سال قبل در سن ۸۱ سالگی فوت کرده است.

بنابر اعلام پلیس هند این مرد ۴۶ ساله جنازه مادر خود را برای مدت سه سال داخل فریزر نگهداری کرده و حقوق بازنشستگی او را برای خود جمع‌آوری می‌کرده است.

پلیس کلکته پس از پیدا کردن جسد مادر این مرد داخل فریزر، متهم را دستگیر کرده و بنابر اعلام پلیس این مرد جسد مادر خود را از سه سال قبل داخل یک فریزر بزرگ پنهان کرده بود.

بنابر اعلام پلیس هند، متهم ادعا کرده جسد مادرش را به این خاطر نگهداری می‌کرده چون معتقد بوده که او به زندگی باز می‌گردد. این مرد همچنین اعضای داخلی بدن مادرش را خارج و داخل مواد شیمیایی نگهداری می‌کرد.

همسایه‌ها به خاطر دستگاه تهویه بسیار قوی که این مرد داخل خانه خود نصب کرده و تمام روز روشن بود به وی مشکوک شدند و موضوع را با پلیس در میان گذاشتند.

به گزارش روزنامه ایندیپندنت، پلیس همچنین پدر ۹۰ ساله متهم را مورد بازجویی قرار داد اما به دلیل وضعیت نامناسب جسمی او را دستگیر نکرد.

گزارش مشکل
جسدهندبازنشستگی