فرود اضطراری هواپیمای آتا در فرودگاه امام(ره)

هواپیمای آتا به مقصد نجف در فرودگاه امام(ره) فرود اضطراری داشت.

هواپیمای شماره MD83 آتا از مبدا فرودگاه تبریز به مقصد نجف، ٣٠ دقیقه پس از پرواز موتور شماره ٢ خود را در پی نقص فنی از دست داد که مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه امام خمینی(ره) شد.

همچنین هواپیما بدون هیچ مشکلی در فرودگاه به زمین نشست مسافران به سلامت از هواپیما خارج شدند.

ایسنا