سقوط مرگبار کارگر ۵۰ ساله در خیابان وزرا

سرپرست کلانتری ۱۰۵ سنایی از سقوط مرگبار کارگر ۵۰ ساله نظافتچی ساختمان خبر داد.

سرهنگ مصطفوی سرپرست کلانتری ۱۰۵ سنایی درباره این حادثه گفت: ساعت ۱۵:۴۰ روز جاری کارگر نظافتچی شرکتی در خیابان وزرا در حال نظافت شیشه ساختمان از طبقه چهارم سقوط کرد که بر اثر مصدومیت شدید فوت کرد.

ایلنا