سقوط مرگبار کارگر ۵۰ ساله در خیابان وزرا

ایلنا: سرپرست کلانتری ۱۰۵ سنایی از سقوط مرگبار کارگر ۵۰ ساله نظافتچی ساختمان خبر داد.

سرهنگ مصطفوی خبر داد:

سقوط مرگبار کارگر  ۵۰ ساله در خیابان وزرا

سرپرست کلانتری ۱۰۵ سنایی از سقوط مرگبار کارگر ۵۰ ساله نظافتچی ساختمان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ مصطفوی سرپرست کلانتری ۱۰۵ سنایی درباره این حادثه گفت: ساعت ۱۵:۴۰ روز جاری کارگر نظافتچی شرکتی در خیابان وزرا در حال نظافت شیشه ساختمان از طبقه چهارم سقوط کرد که بر اثر مصدومیت شدید فوت کرد.