فوت مشکوک خانم ۲۴ ساله در کامرانیه تهران

تحقیقات اولیه حکایت از آن دارد متوفیه در منزل یکی از آشنایان خود پس از بروز اختلافی به اطاق مشرف به بالکن می رود و در را می بندد و لحظاتی بعد خود را از طبقه چهارم پرتاب می کند که پس از انتقال به بیمارستان فوت می کند.

رییس کلانتری ۱۲۳ نیاوران از فوت مشکوک خانم 24 ساله در یکی از مجتمع های مسکونی کامرانیه خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ آزاد بخت رییس کلانتری ۱۲۳ نیاوران گفت: ساعت ۱ بامداد ماموران در جریان سقوط خانمی ۲۴ ساله در یکی از مجتمع های مسکونی کامرانیه قرار گرفتند.

وی افزود: تحقیقات اولیه حکایت از آن دارد متوفیه در منزل یکی از آشنایان خود پس از بروز اختلافی به اطاق مشرف به بالکن می رود و در را می بندد و لحظاتی بعد خود را از طبقه چهارم پرتاب می کند که پس از انتقال به بیمارستان فوت می کند.

رییس کلانتری ۱۲۳ نیاوران ادامه داد: تحقیقات تکمیلی در این خصوص تحت نظارت مقام محترم قضایی دست رسیدگی است.