آتشی که 6خودرو را درکرج سوزاند/ عکس

براثر آتش سوزی شب گذشته در ساختمان 6طبقه ای در غرب به شرق جاده قدیم کرج 6دستگاه خودرو آتش گرفتند، خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است.

آتشی که 6خودرو را درکرج سوزاند/ عکس
آتشی که 6خودرو را درکرج سوزاند/ عکس
آتشی که 6خودرو را درکرج سوزاند/ عکس