قاتل بنیتا در یکقدمی چوبه دار

حکم قاتل بنیتای 8 ماهه که در جریان سرقت خودروی پدرش درجنوب تهران ربوده و پس ازانتقال به اطراف ورامین به طرزدلخراشی جان سپرده بود، در صورت اصراراولیای دم، درآینده نزدیک اجرا می‌شود.

حکم قاتل «بنیتا»ی 8 ماهه که در جریان سرقت خودروی پدرش درجنوب تهران ربوده و پس ازانتقال به اطراف ورامین به طرزدلخراشی جان سپرده بود، در صورت اصراراولیای دم، درآینده نزدیک اجرا می‌شود.

قاتل بنیتا در یکقدمی چوبه دار

غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: مقدمات برای اجرای حکم قاتل دختر خردسال فراهم شده است و اگر اولیای دم خواستار اجرای حکم باشند، با توجه به اینکه حکم حق الناس است پیش‌بینی می‌کنیم که اوایل سال اجرایی شود. این درحالی است که حکم محکوم ردیف اول از سوی دیوان عالی کشور تأیید و پرونده به دادگستری ارسال شده است.درحال حاضرپرونده برای طی مراحل قانونی مربوطه، دراختیار دادسرای جنایی تهران قرارگرفته است.

رکنا