حرکت عجیب یک زندانی دقایقی قبل از اعدام

جو آریدی شادترین مجرم محکوم به اعدام در سال 1939 در آمریکا اعدام شد.

جو آریدی به عنوان شادترین مجرم محکوم به اعدام  به جرم  قتل  در تاریخ آمریکا نام برده میشود. بهره هوشی او 46 بود و دقایقی قبل از اعدام، با قطار اسباب بازی که ماموری به او داده بود، سرگرم شد.

حرکت عجیب یک زندانی دقایقی قبل از اعدام

منبع:رکنا