(تصاویر) محل آتش سوزی مرگبار اهواز

آتش سوزی در قهوه خانه ای در بازار کیان اهواز ۲۴ کشته و زخمی بر جای گذاشت.

آتش سوزی در قهوه خانه ای در بازار کیان اهواز ۲۴ کشته و زخمی بر جای گذاشت.

برخی از شاهدان عینی علت آتش سوزی را اقدام جنون آمیز یک مرد با هویت نامشخص که در شرایط نامتعادل با پاشیدن بنزین قهوه خانه را به آتش کشیده است، عنوان می‌کنند.

متهم دستگیر شده آتش سوزی قهوه خانه کوی علوی اهواز کارگر اخراجی آنجا و از اقوام نزدیک مالک قهوه خانه بوده است و با انگیزه انتقامجویی دست به جنایت زده است.

عکاس: سجاد ایمانیان/میزان

(تصاویر) محل آتش سوزی مرگبار اهواز
(تصاویر) محل آتش سوزی مرگبار اهواز
(تصاویر) محل آتش سوزی مرگبار اهواز
(تصاویر) محل آتش سوزی مرگبار اهواز
(تصاویر) محل آتش سوزی مرگبار اهواز
(تصاویر) محل آتش سوزی مرگبار اهواز
(تصاویر) محل آتش سوزی مرگبار اهواز
(تصاویر) محل آتش سوزی مرگبار اهواز
(تصاویر) محل آتش سوزی مرگبار اهواز
(تصاویر) محل آتش سوزی مرگبار اهواز
(تصاویر) محل آتش سوزی مرگبار اهواز
(تصاویر) محل آتش سوزی مرگبار اهواز
(تصاویر) محل آتش سوزی مرگبار اهواز
(تصاویر) محل آتش سوزی مرگبار اهواز
(تصاویر) محل آتش سوزی مرگبار اهواز
(تصاویر) محل آتش سوزی مرگبار اهواز