نرخ بهره روسیه در سال ۲۰۱۸ کاهش می‌یابد

بررسی های رویترز نشان می دهد که نرخ بهره روسیه تا پایان سال جاری میلادی به ۶.۵ درصد تنزل پیدا می کند.

بررسی های رویترز نشان می دهد که نرخ بهره روسیه تا پایان سال جاری میلادی به ۶.۵ درصد تنزل پیدا می کند.

به گزارش ایبِنا به نقل از رویترز، بررسی های رویترز نشان می دهد که بانک مرکزی روسیه تا پایان سال جاری میلادی نرخ بهره را به ۶.۵ درصد کاهش خواهد داد. همچنین بانک مرکزی روسیه در اوایل ماه جاری میلادی اعلام کرده بود که نرخ تورم این کشور کمتر از ۴ درصد است.

نظر سنجی رویترز حاکی از آن دارد که بانک مرکزی روسیه نرخ بهره اصلی را در ماه آوریل از ۷.۲۵ درصد به ۷ درصد تنزل خواهد داد و آن را در سه ماه دوم سال جاری میلادی به ۶.۷۵ درصد و در سه ماه پایانی سال ۲۰۱۸ میلادی نرخ بهره روسیه به ۶.۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.

بر همین اساس، پیش بینی می شود که نرخ تورم روسیه در پایان سال جاری میلادی ۳.۵ درصد باشد؛ ضمن اینکه نرخ بهره پایین تر منجر به شکوفایی در وام دهی می شود که نتیجه آن بهبود اقتصاد تقریبا بی رونق این کشور خواهد بود.

پیش بینی از تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۱۸ میلادی ۱.۸ درصد و این رقم برای سال ۲۰۱۹ میلادی ۱.۹ درصد است؛ این در حالی است که تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱.۵ درصد اعلام شده؛ البته میانگین تولید ناخالص داخلی روسیه از سال ۲۰۰۸ میلادی به بعد همزمان با بحران مالی جهان و افزایش قیمت جهانی نفت به این رقم رسیده بود؛ اما در سال های اخیر به دلیل سقوط بهای قیمت نفت و تحریم غرب بی رونق شده است.

پیش بینی می شود که تولید ناخالص داخلی روسیه در سال جاری میلادی به دنبال افزایش تقاضای مصرف کننده و سرمایه گذاری، رونق بیشتری داشته باشد و برآورد می شود که رشد تقاضای مصرف کننده به ۲.۶ درصد افزایش پیدا می کند. بر پایه این گزارش، نرخ رسمی بیکاری در سال جاری و آینده میلادی در روسیه تقریبا ۵ درصد برآورد می شود.