محرومیت ۳ و نیم میلیون "کودک افغانستانی" از تحصیل به دلیل ناامنی

سه و نیم میلیون کودک در افغانستان از آموزش محروم هستند.

خبرگزاری میزان- سه و نیم میلیون کودک در افغانستان از آموزش محروم هستند.

محرومیت ۳ و نیم میلیون "کودک افغانستانی" از تحصیل به دلیل ناامنی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری میزان ، محمد ابراهیم شینواری، سرپرست وزارت معارف گفت: ناامنی و فقر اقتصادی از عوامل عمدۀ دور ماندن کودکان از آموزش دانست.

وزارت معارف اعلام کرد درحال حاضر سه و نیم میلیون کودک در افغانستان از آموزش محروم هستند که ۷۵ درصد آن را دختران تشکیل می دهند.

حدود ۱۲۰۰مدرسه در بخش های گوناگون کشور به علت ناامنی ها تعطیل است.

صندوق سازمان ملل متحد برای کودکان، ۴۶میلیون دلار را به معارف افغانستان کمک کرد، سند این کمک، میان «یونیسیف» و وزارت معارف امضا شد.

پشتیبانی از آموزش های محلی و افزایش ظرفیت ها در وزارت معارف، از برنامه هایی است که در این سند به عنوان اولویت های معارف در سال آیندۀ میلادی برجسته شده اند.

ادل خضر، نمایندۀ یونیسف در افغانستان اظهار داشت: «تمرکز ما بیشتر برکودکانی خواهد بود که از تحصیل جای مانده‌اند. ما باید راه هایی را جستجو کنیم تا این کودکان دوباره به مکتب ها باز گردند.»

این در حالی است که بارها مقام های ارشد وزارت معارف به حیف و میل پول های این وزارت متهم شده اند و گزارش هایی از موجودیت مکتب ها و معلمان خیالی به نشر رسیده است ،گزارش هایی که ظاهرأ تاکنون حکومت آن را جدی نگرفته است.