اینفوگرافی:ایرانی‌ها ماندگارترین دانشجوها در آمریکا

۹۲درصد از دانشجویان ایرانی دوره دکترا در امریکا، پس از اتمام تحصیل، به ایران خود بر نمی‌گردند.

خبرآنلاین: ۹۲درصد از دانشجویان ایرانی دوره دکترا در امریکا، پس از اتمام تحصیل، به ایران خود بر نمی‌گردند..

اینفوگرافی:ایرانی‌ها ماندگارترین دانشجوها در آمریکا