(تصاویر) تصادف آزرا و پراید در خیابان خلیج فارس

ساعت 17:55 بعد از ظهر دیروز سه‌شنبه یک دستگاه هیوندای آزرا با پراید در خیابان خلیج فارس، جنب بیمارستان فیاض‌بخش به شدت تصادف کرد که 3 تن مصدوم شدند.

ساعت 17:55 بعد از ظهر دیروز سه‌شنبه یک دستگاه هیوندای آزرا با پراید در خیابان خلیج فارس، جنب بیمارستان فیاض‌بخش به شدت تصادف کرد که 3 تن مصدوم شدند.

(تصاویر) تصادف آزرا و پراید در خیابان خلیج فارس
(تصاویر) تصادف آزرا و پراید در خیابان خلیج فارس
(تصاویر) تصادف آزرا و پراید در خیابان خلیج فارس