پند پلیس

پیاده شدم او هم پیاده شد. آنقدر عصبانی بود و فریاد می‌ کشید که اجازه حرف زدن پیدا نکردم. پرسید؛ شغلت؟ با عذرخواهی بابت سرعت بالا گفتم استاد دانشگاه ، چون دیر کرده‌ام با سرعت می‌ رفتم. تصورم این بود؛ خودرو را به پارکینگ هدایت خواهد کرد و با جریمه سنگینی مواجه خواهم شد.

پند پلیس

اما او گفت :عزیزم، من و امثال من زحمات زیادی کشیدیم تا شما جوانان فرصت درس خواندن پیدا کنید. شما عزیز ما و سرمایه ایران هستید. تقاضا می‌کنم به‌ خاطر خودت و به‌ خاطر کشورت، مواظب جانت باش و بدان اگر از خودت مواظبت نکنی بابت مالیاتی که دادم تا تو درس بخوانی راضی نیستم و بعد دست داد و خداحافظی کرد.

بازنشر روایت بالا در فضای مجازی از ادعای یک تخلف در رانندگی و تغییر نگرش ، از نگاه صرفاً قانونی به نگاه اخلاقی حکایت دارد . دعوت هنرمندانه ضابط قانون به رعایت اخلاق در رانندگی و بهترین اثر هنری گفتار، در میدان اخلاق کاربردی است.

مصادیق رفتاری از این دست توسط پلیس راهنمایی و رانندگی کشورمان و تبیین و تبلیغ آن از طرف رسانه ها در فرهنگ سازی اخلاق رانندگی کمک شایانی می نماید.

این گفتمان اما در برخی موارد وقتی به سطوح مردم می رسد، بین دو راننده ای که خودرویشان با هم برخورد داشته آزار دهنده می شود تا جایی که در مشاجرات و دعواها عده ای نیز جانشان را از دست می دهند. ضریب نفوذ گفتگوهای رد و بدل شده پس از تخطی از موارد قانونی رانندگی، چه بین پلیس با رانندگان و رانندگان با پلیس ، یا رانندگان بین هم و پرهیز از عصبانیت آنی، به این مهم اشاره دارد که، اگر بخواهیم در افکار جامعه, علوم جامعه, اخلاق جامعه اثر بگذاریم باید حرف‌های عالمانه بزنیم به عبارتی سخن ، گفتار ، نوشتار ، نثر و نظمی خوب است که به گفته یکی از اساتید حوزه اخلاق بتواند جامعه را هم ساکن کند هم ساکت .

در کشورمان 21 میلیون خودرو وجود دارد و کورس بزرگ جاده ای رانندگان خودروها برای رسیدن به مقصد همزمان با تعطیلات نوروز شروع خواهد شد. با فرهنگ سازی و حساس کردن مردم و مسئولان در همه سطوح، باید سهمی کوچک هم که شده در جلوگیری از تلفات رانندگی داشته باشیم .

بنا به اظهار نظر مسئولان در 10 ماه سال جاری 13 هزار و 800 نفر جانشان را از دست داده‌اند . روزی 46 نفرکشته، سهم غفلت راکبان از عوامل تصادفات است این که سهم خودرو ، راننده ، جاده و ... در این حوادث باید با دقت بیشتری ارزیابی شود امری لازم بر عهده متولیان است.

ولی آن چه،بیشتر و پیشتر بر عهده ماست توصیه و تاکید دوستان و آشنایان به رعایت اخلاق در رانندگی در دید و بازدیدهای نوروز است.

*رضا نصیری کلیان: کارشناس خودرو