جدیدترین توییت نجفی پس از حاشیه‌های اخیر

فرارو؛ توییت نجفی در رابطه با ایستادن مقابل حقوق‌هایی که برخی نامشروع می‌گیرند! را منتشر کرد.

فرارو؛ توییت نجفی در رابطه با ایستادن مقابل حقوق‌هایی که برخی نامشروع می‌گیرند! را منتشر کرد.

جدیدترین توییت نجفی پس از حاشیه‌های اخیر