وزیر جهاد کشاورزی ابقاء شد

استیضاح وزیر جهاد کشاورزی هم رأی لازم را نیاورد و حجتی ابقا شد.

خبرگزاری ایسنا:  استیضاح وزیر جهاد کشاورزی هم رأی لازم را نیاورد و حجتی ابقا شد.

نتیجه آرا:

کل آرا: 229

موافق: 105

مخالف: 127