(تصویر) پرایدی که در آتش چهارشنبه‌سوری سوخت

انفجار یک نارنجک دست ساز موجب آتش سوزی کامل خودروی پراید در شهر سردشت شد.

انفجار یک نارنجک دست ساز موجب آتش سوزی کامل خودروی پراید در شهر سردشت شد.

(تصویر) پرایدی که در آتش چهارشنبه‌سوری سوخت