چهارشنبه سوزی یا چهارشنبه سوری

اگرچه تعداد مصدومان چهارشنبه سوری سال 1395 با تلاش های خودجوش و ظهور کمپین های مختلف در فضای مجازی با کاهش 40درصدی به 2351 نفر و حوادث فوتی مرتبط با این شب به 9نفر رسید، اما این حوادث تلخ به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

چهارشنبه سوزی یا چهارشنبه سوری

به نظر می رسد با همراهی همه آحاد مردم بویژه استفاده از ظرفیت های شبکه های اجتماعی ، جامعه ایرانی به این توانمندی رسیده است که برنامه ریزی و برنامه سازی، بستری شادی بخش و بی خطری را برای پاسداشت چهارشنبه سوری به عنوان یکی از آیین باستانی و ایرانی فراهم کند.

اما واقعیت دیگر این است که ظهور شبکه های اجتماعی و افزایش حساسیت های جامعه نسبت به حوزه های مختلف از جمله در حوادث باعث شده است که برای نخستین بار در سال های اخیر شاهد کاهش آمار مصدومان چهارشنبه سوری باشیم ، به نحوی که بر اساس آمار رسمی موجود مصدومان شب چهارشنبه سوری سال 1395، 40 درصد کاهش یافت.

این در حالیست که براساس آمار موجود در سال های پیش از آن ه شاهد افزایش مصدومان بوده ایم. بر اساس گزارش حوزه معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور تعداد مصدومان چهارشنبه سوری سال سال 1392بیش از 2700 نفر بود که افزایش 35 درصدی نسبت به سال 1391 داشت .

**پرهیز از گفتمان های سلبی

یکی از اصول موفقیت در اجرای برنامه های اجتماعی این است که تا حد امکان از گفتمان سلبی پرهیز می شود و بر همین اساس و بویژه با توجه به شرایط خاص کشور بایستی توجه داشت که اعلام سیاست ها و راهبردهای سلبی به طور مرسوم به مهملی برای سوء استفاده از احساسات و هیجانات جامعه توسط فرصت طلبان و بداندیشان تبدیل می شود.

در همین راستا به نظر می رسد با ایجاد گفتمان های ایجابی و ارایه راهکارهای جایگزین و همچنین الگوهایی صحیح رفتاری و واقعی از آیین های شب چهارشنبه سوری می توان این شب باستانی را برای همه ایرانیان خاطره انگیز و شادی بخش کرد.

** شهرداری ها

همچنین به نظر می رسد شهرداری ها و بسیاری از نهادها و موسسات فرهنگی می توانند با اتخاذ رویکرد فعالانه و با ایجاد بسترهای زیرساختی و فضای مورد نیاز شرایط لازم برای اجرای برنامه های آیینی مرتبط با چهارشنبه سوری را فراهم آورند و اساسا اجازه بهره برداری سوء استفاده کنندگان از این آیین باستانی و ایرانی را ندهند.

با همراهی همه آحاد مردم بویژه استفاده از ظرفیت های شبکه های اجتماعی امروز جامعه ایرانی به این توانمندی رسیده است که برنامه ریزی و برنامه سازی، بستری شادی بخش و بی خطری را برای پاسداشت چهارشنبه سوری به عنوان یکی از آیین باستانی و ایرانی را فراهم کند که در آن شب و شب های دیگر شاهد رنج و درد خانواده ای را شاهد نباشیم .

----------------------------------------------------------------------------------------

*کارشناس خبر- ایرنا