آتش سوزی در خیابان ابوریحان تهران (عکس)

یک ساختمان واقع در خیابان ابوریحان تهران، دوشنبه بیست و یکم اسفند ماه دچار حریق شد که آتش‌نشانان با حضور به موقع، موفق به اطفاء این حریق شدند.

آتش سوزی در خیابان ابوریحان تهران (عکس)
آتش سوزی در خیابان ابوریحان تهران (عکس)
آتش سوزی در خیابان ابوریحان تهران (عکس)
آتش سوزی در خیابان ابوریحان تهران (عکس)
آتش سوزی در خیابان ابوریحان تهران (عکس)
آتش سوزی در خیابان ابوریحان تهران (عکس)
آتش سوزی در خیابان ابوریحان تهران (عکس)
آتش سوزی در خیابان ابوریحان تهران (عکس)

منبع: ایسنا