نیمی ازمددجویان زیرپوشش امداد گلستان توانایی کار دارند

گرگان – ایرنا – مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان گفت: اکنون 50 درصد از مددجویان زیر پوشش این نهاد در استان ظرفیت توانمندسازی را داشته و در صورت حمایت و اعطای تسهیلات توانایی کسب درآمد دارند.

نیمی ازمددجویان زیرپوشش امداد گلستان توانایی کار دارند

به گزارش روز دوشنبه ایرنا امان الله حسین پور در نشست جمعی از ایتام، کارآفرینان برتر، دانش آموزان نخبه و زنان موفق سرپرست خانوار زیر پوشش این نهاد اظهار کرد: در گلستان 60 هزار خانوار با 106 هزار نفرجمعیت زیر پوشش حمایت کمیته امداد قرار دارند.

وی گفت: رویکرد کمیته امداد اشتغال آفرینی و حمایت از توانمندسازی مددجویان است و بیشتر اعتبارات این نهاد در راستای ایجاد اشتغال و خودکفا شدن افراد زیر پوشش هزینه می شود.

حسین پور افزود: با برگزاری دوره های آموزشی 6 هزار خانوار در سال های اخیر خودکفا و توانمند شده و به صورت مستقل از این نهاد؛ امرار معاش می کنند.

وی؛ پرداخت چهار هزار فقره وام کارگشایی، تامین هزینه درمان 30 هزار مددجو، اهدای یکهزار و 640 کمک هزینه جهیزیه و ارائه 943 مورد خدمت در حوزه ساخت، خرید و تعمیر مسکن مددجویان و نیازمندان را از خدمات این نهاد بیان کرد.

مدیرکل کمیته امداد گلستان همچنین خواستار مشارکت بیشتر بخش های مختلف در خدمت رسانی به نیازمندان و محرومان زیر پوشش این نهاد در استان شد.

به گفته وی؛ اکنون 600 مددجو پشت نوبت دریافت کمک هزینه جهیزیه وهشت هزار خانوار فاقد مسکن مناسب زیرپوشش این نهاد هستند.

طبق گزارش کمیته امداد گلستان از جمعیت یک میلیون و 869 هزار نفری استان 106 هزار نفر جمعیت زیر پوشش خدمات حمایتی این نهاد قرار دارند.