(تصاویر) تلاش شبانه برای انتقال اجساد هواپیمای ترک

یک فروند جت شخصی بمباردیه CL60 متعلق به هواپیمایی Basaran ترکیه با کوه های مرتفع حوالی شهرکرد در منطقه اردل ناقان برخورد کرد.

یک فروند جت شخصی بمباردیه CL60 متعلق به هواپیمایی Basaran ترکیه که شارجه را به مقصد استانبول ترک کرده بود، حوالی ساعت 18 یکشنبه بیستم اسفندماه با یازده مسافر پس از اینکه خلبان از مرکز تقاضای کاهش ارتفاع میکند با کوه های مرتفع حوالی شهرکرد در منطقه اردل ناقان برخورد کرد.

عکاس: نیلوفر درخشان/فارس، علیرضا معتمدی/تسنیم

(تصاویر) تلاش شبانه برای انتقال اجساد هواپیمای ترک
(تصاویر) تلاش شبانه برای انتقال اجساد هواپیمای ترک
(تصاویر) تلاش شبانه برای انتقال اجساد هواپیمای ترک
(تصاویر) تلاش شبانه برای انتقال اجساد هواپیمای ترک
(تصاویر) تلاش شبانه برای انتقال اجساد هواپیمای ترک
(تصاویر) تلاش شبانه برای انتقال اجساد هواپیمای ترک
(تصاویر) تلاش شبانه برای انتقال اجساد هواپیمای ترک
(تصاویر) تلاش شبانه برای انتقال اجساد هواپیمای ترک
(تصاویر) تلاش شبانه برای انتقال اجساد هواپیمای ترک
(تصاویر) تلاش شبانه برای انتقال اجساد هواپیمای ترک
(تصاویر) تلاش شبانه برای انتقال اجساد هواپیمای ترک
(تصاویر) تلاش شبانه برای انتقال اجساد هواپیمای ترک
(تصاویر) تلاش شبانه برای انتقال اجساد هواپیمای ترک
(تصاویر) تلاش شبانه برای انتقال اجساد هواپیمای ترک