تصاویری از مینا باشاران، یکی از قربانیان سانحه هوایی در شهرکرد

تصاویری از مینا باشاران، دختر حسین باشاران در کنار هواپیمای خانوادگی منتشر شد.

تصاویری از مینا باشاران، یکی از قربانیان سانحه هوایی در شهرکرد

مینا باشاران، دختر حسین باشاران در کنار هواپیمای خانوادگی که امشب جان او و ٧ نفر از دوستان نزدیکش را در شهرکرد گرفت.

مینا باشاران ۲۸ ساله تنها دختر حسین باشاران کارآفرین ترکیه‌ای بوده است.

او از سال ۲۰۱۳ عضو هیات مدیره هولدینگ "باشاران" شده بود و انتظار می‌رفت در آینده ریاست هیات مدیره را پس از پدر در اختیار بگیرد.