(تصاویر) بازگشت احمدی‌نژاد و توکلی به مجمع

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه ۱۹ اسفند با به ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی برگزار شد.

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه ۱۹ اسفند با به ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی برگزار شد.

اگرچه هفته گذشته احمدی‎نژاد پس از نامه به رهبر انقلاب در این جلسه حضور نیافته بود، اما او امروز در جلسه مجمع تشخیص حضور یافت.

همچنین احمد توکلی نیز پس از درگذشت فرزندش - محمد توکلی - با لباس مشکی در جلسه مجمع حضور یافت.

عکاس: مریم کامیاب/مهر، آرمین کرمی/فارس

(تصاویر) بازگشت احمدی‌نژاد و توکلی به مجمع
(تصاویر) بازگشت احمدی‌نژاد و توکلی به مجمع
(تصاویر) بازگشت احمدی‌نژاد و توکلی به مجمع
(تصاویر) بازگشت احمدی‌نژاد و توکلی به مجمع
(تصاویر) بازگشت احمدی‌نژاد و توکلی به مجمع
(تصاویر) بازگشت احمدی‌نژاد و توکلی به مجمع
(تصاویر) بازگشت احمدی‌نژاد و توکلی به مجمع
(تصاویر) بازگشت احمدی‌نژاد و توکلی به مجمع
(تصاویر) بازگشت احمدی‌نژاد و توکلی به مجمع
(تصاویر) بازگشت احمدی‌نژاد و توکلی به مجمع
(تصاویر) بازگشت احمدی‌نژاد و توکلی به مجمع
(تصاویر) بازگشت احمدی‌نژاد و توکلی به مجمع
(تصاویر) بازگشت احمدی‌نژاد و توکلی به مجمع