بارش شدید برف در گردنه حیران/عکس

در تصویر زیر چهره پوشیده از برف گردنه حیران آستارا را در روز شنبه ۱۹ اسفند مشاهده می کنید.

بارش شدید برف در گردنه حیران/عکس