تصادف شدید وانت‌بار با کامیون در بزرگراه آزادگان (عکس)

ساعت 22:12 دقیقه شب گذشته یک دستگاه پیکان‌وانت در بزرگراه آزادگان به دلایل نامعلومی با قسمت عقب یک کامیون تصادف کرد که در پی آن وانت به شدت دچار نشت بنزین شد.

تصادف شدید وانت‌بار با کامیون در بزرگراه آزادگان (عکس)
تصادف شدید وانت‌بار با کامیون در بزرگراه آزادگان (عکس)
تصادف شدید وانت‌بار با کامیون در بزرگراه آزادگان (عکس)
تصادف شدید وانت‌بار با کامیون در بزرگراه آزادگان (عکس)